Nahrávání

Studio   PROFON   využívá sál  kulturního  domu,  kde vlastní akustika prostoru  a  doplňkové  stavební  úpravy  tvoří  výborné  podmínky pro nahrávání  jak  akustické  hudby,  tak také moderních žánrů. Studio je založené na profesionálním zpracování audio nahrávky a midi souborů pomocí špičkové techniky.

Jsme  připravení  pro Vás zajistit kompletní dodávku vašich zvukových nosičů  od  pořízení  záznamu  až  po  hotový výrobek, včetně obalu    a celkového grafického zpracování.

O  Vaši  dobrou  náladu  při  práci  a hlavně o dobrý výsledek se bude starat náš technický personál.